banner

 

Attitudinal Healing

 

Wat is Attitudinal Healing

Attitudinal Healing wil letterlijk zeggen 'Het helen van je innerlijke houding of instelling'. Het is gebaseerd op de overtuiging dat je altijd kunt kiezen voor innerlijke vrede in plaats van innerlijke strijd, voor liefde in plaats van angst. In het proces van heelwording gaat het om het loslaten van een op pijn en angst gebaseerde houding, zoals haat, wrok, schuldgevoel, of het niet kunnen vergeven van jezelf en anderen. We omschrijven 'gezondheid' als 'innerlijke vrede' en 'heel worden' als het proces van 'het loslaten van angst'. Als we angst kunnen loslaten komt de weg van liefde vrij. We zien alles als liefde óf als een roep om liefde. Hierdoor zullen we meer ontspannen in het leven staan en kunnen we het leven omarmen in al zijn facetten. De kwaliteit van het leven staat centraal en niet langer de omstandigheden waarin men verkeert. We zoeken niet buiten ons zelf, immers alles wat we nodig hebben vinden we in ons zelf.

 

Hoe werkt Attitudinal Healing

In een Attitudinal Healing groep delen we onze ervaringen uit het dagelijkse leven. We praten over de dingen die ons bezig houden, waar we tegen aan lopen of waar we moeite mee hebben. We nodigen onszelf en anderen uit om dat wat ons 'lijkt te overkomen' in een ander licht te zien. We proberen ons kijken van angst naar liefde te wenden. Hierdoor kunnen we ervaren wat 'leven vanuit innerlijke vrede' betekent. Uitgangspunt is dat we naar elkaar luisteren, elkaar laten uitspreken, stilte nemen, geen advies of goede raad geven, geen oplossingen aandragen en erop vertrouwen dat iedereen zijn eigen antwoorden kent. We laten oordelen en schuld los, vergeven ons zelf en anderen en zien iedereen als heel. Zo kan er een verbinding tot stand komen met de groep en met name een verbinding met jezelf en jouw eigen proces.

'De principes van Attitudinal Healing' én 'de richtlijnen voor het werken in groepen' vormen de leidraad bij de Attitudinal Healing groepsbijeenkomsten.
Dit fundament kan ons op een nieuw en ontspannen spoor zetten.

 

De principes van Attitudinal Healing

 1. De kern van ons wezen is liefde.

 2. Gezondheid is innerlijke vrede. Genezen is angst laten varen.

 3. Geven en ontvangen zijn in wezen één.

 4. We kunnen het verleden en de toekomst loslaten.

 5. NU is de enige tijd die er is en elk moment is bestemd om te geven.

 6. We kunnen leren van onszelf en anderen te houden door te vergeven in plaats van te veroordelen.

 7. We kunnen liefde zien in plaats van fouten.

 8. We kunnen er bewust voor kiezen van binnen vredig te zijn, wat er ook maar buiten ons gebeurt.

 9. We zijn leerlingen en leraren voor elkaar.

 10. We kunnen ons concentreren op het leven als geheel in plaats van op fragmenten.

 11. Omdat liefde eeuwig is, hoeft de dood niet als iets beangstigends te worden gezien.

 12. Wij kunnen onszelf en anderen altijd zien als mensen die óf liefde verspreiden óf een beroep doen op liefde.

   

De richtlijnen voor het werken in groepen

 1. Ons doel is aan onszelf te werken, elkaar wederzijdse steun te geven en te oefenen in onbevooroordeeld luisteren en delen.

 2. We erkennen dat het proces dat ieder doormaakt belangrijk is en niet ons oordeel hierover.
  Geaccepteerd worden in de fase waarin we zijn, maakt het makkelijker anderen te accepteren in plaats van te veroordelen.

 3. We delen wat voor ons en wat voor anderen werkt, in plaats van advies te geven. We laten anderen hun eigen antwoorden vinden.

 4. Door onze eigen gevoelens te tonen, ontdekken we gemeenschappelijke ervaringen die ons met elkaar verbinden.

 5. We respecteren elkaar als unieke mensen. We erkennen dat ieder zichzelf beter kent dan wie dan ook.
  Als we luisteren naar onze innerlijke stem, vinden we ons beste antwoord.

 6. We zijn hier om elkaars innerlijke leiding te steunen en elkaar te helpen concentreren op wat werkelijk voor ieder van ons telt.
  We zijn niet hier om te preken of elkaar te confronteren.

 7. De rollen van leerling en leraar zijn onderling verwisselbaar. Ongeacht leeftijd of ervaring gaan ze van de een op de ander over.

 8. We oefenen in het samenzijn met anderen, waarbij we leren alleen het licht in hen te zien en niet hun schaduwzijde.

 9. Alle informatie die in de groep wordt uitgewisseld is vertrouwelijk.

 10. We willen in gedachten houden dat we altijd een keuze hebben tussen vrede en innerlijke strijd, tussen liefde en angst.