banner

 

Facilitator van de Attitudinal Healing Groep Sittard

Placeholder image

 

Mijn naam is Bep Salden en ik faciliteer de Attitudinal Healing Groep Sittard.


Mijn weg naar facilitator van de AH-Groep Sittard

Het was een lange weg om te komen waar ik nu ben. Want de zoektocht in mijn leven begon toen ik nog een klein meisje was. Al heel jong wist ik dat het leven zoals het zich aan mij toonde niet het volledige leven kon zijn. Ik was er van overtuigd dat er meer moest zijn en zo werd 'Er moet meer zijn' het credo in mijn leven. Dat leven heeft me langs vele stromingen geleid die ik allemaal voor kortere of langere tijd doorlopen heb. Echter, er kwam altijd weer een moment dat de onrust in mij opnieuw zijn kop opstak waardoor ik verder ging met mijn zoektocht. Het leek er op alsof er niets was dat mij blijvend vervullen kon. Toen ik echter een aantal jaren geleden in contact kwam met 'Een Cursus In Wonderen' voltrok zich een wonder in mij en kwam ik thuis bij mezelf. Ik had gevonden waar ik zo lang naar op zoek was geweest! Na een intensieve studie van Een Cursus In Wonderen, die tot op de dag van vandaag nog steeds verder gaat, heb ik in 2016 de 'Facilitatortraining AH & ECIW-groepen faciliteren' bij Els Thissen doorlopen. In aansluiting hierop ben ik begonnen met het faciliteren van de Attitudinal Healing Groep Sittard. Attitudinal Healing (AH) is gebaseerd op het gedachtegoed van Een Cursus In Wonderen (ECIW).